İşyeri Sigortası - KOCAELİ

İŞYERİ / EN UYGUN POLİÇE

İşyeri Sigortası Kocaeli

İşyeri Paket Sigortası

İşyeri Paket Sigortası ile işyeri binanızı, muhteviyatınızı (demirbaş, makine-tesisat, emtea vb.) ve camlarınızı, paket olarak biraraya getirilmiş otomatik teminatlar çerçevesinde sigorta güvencesi altına alabilirsiniz. Otomatik teminatlara ilave olarak, aşağıda listelenen ek teminatlardan dilediğinizi seçerek kapsamı genişletebilir, ihtiyaçlarınıza en uygun alternatifi yaratabilirsiniz. Üstelik Anadolu İşyeri Paket Sigortası, bu kadar geniş güvence kapsamını size çok ekonomik bir çözümle ulaştırıyor.

İşyeri Paket Sigortası Teminatlar
Anadolu İşyeri Paket Sigortasının tek poliçeyle otomatik olarak sunduğu güvenceler;

Teminat altına alınabilecek işyerleri :

Satış Yerleri
Atölyeler
Depolar
Fabrikalar
İmalathaneler
Ambar ve Ardiyeler
Özellik Arzeden Yerler
Sunulan teminatlar:

Yangın, Yıldırım, İnfilak
Dahili su
İzolasyon yetersizliğinden kaynaklanan dahili su hasarları
Fırtına
Kara/hava/deniz taşıtları Çarpması
Yer kayması
Yer kayması ek teminatı civaz kazılar
Duman
Deprem
Sel veya su baskını
Kar ağırlığı
Yangın mali sorumluluğu
Enkaz kaldırma masrafları
Hırsızlık (Makine, Tesisat, Demirbaş ve Emtea)
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
Kira kaybı
Alternatif işyeri değişikliği masrafları
İş durması
Geçici adres nakil
Nakit para ve kıymetli evrak hırsızlığı (*)
Taşınan para hırsızlığı (*)
Emniyeti suistimal (*)
Makine kırılması (*)
Elektronik cihaz (*)
Çalışanlara ait özel eşyalar
Cam kırılması sigortası - aynalar dahil-
Cam kırılması nedeniyle gıda maddelerinde meydana gelecek bozulma
Acil Sağlık Hizmetleri
Anadolu Hizmet İşyeri
(*) Bu teminatlar sadece toplam sigorta bedeli 2.500.000 EUR veya poliçe düzenleme tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru karşılığı YTL'sini geçmeyen işlerde eklenebilecektir. Aynı riziko adresinde, aynı sigortalıya ait kıymetler birden fazla poliçe ile teminat altına alındığında, toplam sigorta bedeli tüm poliçelerin sigorta bedelleri toplamı olarak düşünülmelidir.

İzolasyon Yetersizliği Sonucu Oluşan Dahili Su Hasarları
(Sadece Anadolu Sigorta'da 500.000 TL limit ile)

İzolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanın dış cephe veya terasından veya pencere, kapı ve pervazlarından (açıklarından) sızması ve/veya girmesi neticesinde oluşan zararlar teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Eksik Sigorta Klozu

Yangın Sigortası Genel Şartları dahilinde, sigorta sözleşmesi kapsamında olabilecek herhangi bir hasar sonucu ödenecek azami tazminat poliçede yazılı sigorta bedelleri ile sınırlı olmaktadır. Kısmi hasarlarda ise, poliçede belirtilen sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki fark % 10 veya daha az ise eksik sigorta uygulanmamaktadır.

Kiracı Tarafından Yaptırılan Hizmetlerin Korunumu
Sigortalının kiracı olması durumunda ve dekorasyon sigorta konusu için ayrıca teminat alınmamışsa; teminat kapsamına giren bir hasara ilişkin kiracı tarafından yaptırılan boya, badana, cila ve sabit dekorasyona ait masraflar, poliçede belirtilen tutarlar ile sınırlı olmak kaydı ile teminat altındadır.

Makine Kırılması Sigortası Hasarlarında Eksik Sigorta Uygulaması

Makine kırılması sigortasına bağlı kısmi hasarlarda, poliçe üzerinde yer alan makine tesisat sigorta bedeli ile hasarlı makinenin yeni ikame bedeli arasındaki eksik sigorta oranı %25 ve altında ise eksik sigorta uygulanmamaktadır. Aksi takdirde hasar ödemeleri Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları çerçevesinde yapılmaktadır.

Elektronik Cihaz Sigortası Hasarlarında Eksik Sigorta Uygulaması

Elektronik Cihaz sigortasına bağlı kısmi hasarlarda, poliçe üzerinde yer alan elektronik cihaz sigorta bedeli ile hasarlı elektronik cihazın yeni ikame bedeli arasındaki eksik sigorta oranı %25 ve altında ise eksik sigorta uygulanmamaktadır. Aksi takdirde hasar ödemeleri Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları çerçevesinde yapılmaktadır.