Konut Sigortası - KOCAELİ

KONUT / EN UYGUN POLİÇE

Konut Sigortası Kocaeli

Konut Paket Sigortası

Anadolu Sigorta, en değerli yaşam alanı olan ev ve evin içindekileri güvence altına almak için en kapsamlı çözümü sunar.

Anadolu Konut Paket Sigorta Poliçesi, ev ve içindeki eşyaları yangından hırsızlığa, depremden su baskınına kadar pek çok riske karşı koruma altına alan geniş kapsamlı ve "kişiye özel" bir paket sigorta uygulamasıdır.

Anadolu Konut Paket Sigorta Poliçesi ile ev ve içindeki eşyaların yanı sıra, evin içinde yaşayanlar ve sorumlulukları da teminat altına alınabilmektedir.

Evin oturulamaz hale gelmesi ile kiracı taşınmak zorunda kalabilir; ev sahibi kira gelirinden mahrum olabilir. Taşınma ve enkaz kaldırma giderleri de büyük bir külfet oluşturabilir.

Anadolu Konut Paket Sigorta Poliçesi, ev ve eşyaları teminat altına alarak sigortalıyı bütün bu yüklerden kurtarır ve mutluluğunu güvence altına alır.

Üstelik, Anadolu Konut Paket Sigorta Poliçesi bu kadar geniş güvence kapsamını çok ekonomik çözümlerle sunar.

Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar, klozlar ve poliçede yazılı açıklamalar çerçevesinde hüküm ifade eder.

- Yangın Sigortası Genel Şartları
- Hırsızlık Sigortası Genel Şartları
- Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel Şartları
- Elektronik Cihaz Sigortaları Genel Şartları
- Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları
- Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları
- Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları
- Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları
- Konut Poliçesi Kloz ve Özel Şartları
- Hasar Durumunda İstenecek Bilgiler
- Zorunlu Deprem Sigortası ile İlgili Uyarı
- Anadolu Konut Mini Onarım Kitapçığı

Konut Paket Sigortası Teminatlar

Anadolu Konut Paket Sigortasının tek poliçeyle otomatik olarak sunduğu güvenceler;
Yangın, yıldırım, infilak
Yer kayması
Yer kayması ek teminatı-civar kazılar sonucu oluşan hasarlar
Deprem
Enkaz kaldırma masrafları
Fırtına
Duman
Kar ağırlığı
Sel, su baskını
Dahili su
İzolasyon yetersizliği sonucu oluşan dahili su hasarları
Kara/hava/deniz taşıtları çarpması
Cam ve aynaların kırılması
Elektronik cihaz sigortası
Yangın mali sorumluluğu
Kıymetli eşya
Nakit para ve kıymetli evrak
Kira kaybı
Misafir eşyaları
Hırsızlık
Bina sabit tesisatındaki hırsızlık
Kiracılar için boya, badana vb. dekorasyon masrafları teminatı
Yakıt sızması
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
Alternatif ikamet değişikliği masrafları
Eşyaların konut dışında da teminat altında bulunması
Makine kırılması
Hukuksal koruma
Aile destek sigortası (Ferdi kaza+Üçüncü kişilere karşı sorumluluk+kapkaç)
Anadolu Hizmet Konut Yardımı
Anadolu Acil Sağlık Hizmetleri
Konut Mini Onarım hizmeti (İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Antalya illerinde)
Ev sahiplerinin Zorunlu Deprem Sigortası yaptırması gerekir. Evin sigorta değerinin, Zorunlu Deprem Sigortası limitini aşan kısmı ile ev içindeki eşyalar için deprem teminatı, Anadolu Konut Paket Sigortası kapsamında verilir.
Anadolu Konut Paket Sigortası ile şimdi daha uygun fiyat ve geniş teminatlarla mutluluk ve huzurunuz için otomatik olarak sunulan diğer özel avantajlar:
Yeni değerinden ödeme teminatı
Eksik sigorta koruması
Konut çokluğu indirimi
Hasarsızlık indirimi
Hasarsızlık indirim transferi
Enflasyon koruması
İzolasyon Yetersizliği Sonucu Oluşan Dahili Su Hasarları
(Sadece Anadolu Sigorta'da Limitsiz Olarak)
İzolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanın dış cephe veya terasından veya pencere, kapı ve pervazlarından (açıklarından) sızması ve/veya girmesi neticesinde oluşan zararlar teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Su Hasarları
Kiracıların eşyaları ile ev sahiplerinin bina ve eşyaları, bina içi (tesisat hasarları, pencere ve çatılardan sızan yağmur ve kar sularının oluşturduğu hasarlar, fosseptik ve kanalizayon geri tepmesi) ve bina dışı (derelerin taşması, denizlerin kabarması ve yağmur sularının içeri girmesi) kaynaklı su hasarlarına karşı teminat altındadır.
Eşyaların Konut Dışında da Teminat Altında Bulunması
Sigortalı eşyaların T.C. ve K.K.T.C. sınırları dahilinde olmak üzere, hasar esnasında veya ertesinde, korunma altına alınması amacı ile taşınması ve/veya başka bir adrese depolanması, poliçe kapsamındaki risklere karşı teminat altındadır.
Misafir Eşyalarının Teminat Altında Bulunması
Sigortalı konutta bulunan misafirlere ait eşyalar poliçe üzerinde yazan limit ile teminat altındadır.

Nakit Para ve Kıymetli Evrak
Nakit para ve kıymetli evrakınız, sigorta bedeli poliçe üzerinde nakit para ve kıymetli evrak olarak belirtilip listelenmesi koşuluyla güvence altındadır.

Kıymetli Eşya
Sanat eserleri, antika eşya, kıymetli madenlerden mamul eşya, ziynet, kürk, antika ve kıymetli halılar gibi her tür eşyanız, sigorta bedeli poliçe üzerinde kıymetli eşya olarak belirtilip listelenmesi koşuluyla güvence kapsamı altındadır.
Hırsızlık
Kiracılar ve ev sahiplerinin ev eşyaları, nakit parası ve kıymetli eşya kapsamında değerlendirilen ziynet eşyaları, elektronik cihazları, antikaları, kıymetli halıları vb. kıymetleri, oluşabilecek hırsızlık hasarlarına karşı teminat altındadır.

Bina Sabit Tesisatta Hırsızlık
Binaya ait sabit kıymetler hırsızlık riskine karşı teminat altındadır.

Aile Destek Sigortası
Konutta yaşayan aile üyelerinin karşılaşabilecekleri çeşitli risklere karşı oluşturulmuş geniş bir güvence paketidir. Ferdi kaza, üçüncü kişilere verilebilecek zararlar yanında gasp, kapkaç, yankesicilik sonucu uğranılacak zararlar teminat altındadır.

Elektronik Cihaz Sigortası
Kiracılar ve ev sahiplerinin televizyon, buzdolabı, müzik seti, bilgisayar, çamaşır makinesi, kombi vb. elektronik cihazları elektrik akımının değişiklikleri, düşme, çarpma vb. nedenlerle oluşabilecek arızalara ve kazalara karşı teminat altındadır.

Makine Kırılması Sigortası
Konutta bulunan asansör, jeneratör, trafo, kazan dairesi ekipmanları ile havuz tesisatında herhangi bir kaza arıza sonucu oluşabilecek zararlar teminat altındadır.

Cam Kırılması
Konutun dış kapı ve pencere camları ile iç mekanda bulunan kapı, vitrin vb. dikey camları ve aynaları her türlü kazaen kırılmaya karşı teminat altındadır.

Yangın ve İnfilak Mali Sorumluluğu
Kiracıların;

- Kiracı olarak oturdukları binaya

- Komşularına veya üçüncü şahıslara

Ev sahiplerinin;

- Kiracılarının eşyalarına

- Sigortalı mülklerinin komşularına veya üçüncü şahıslara

verebilecekleri

- Yangın, infilak ve bunların sonucunda oluşabilecek duman ve is hasarları

- Tesisattan kaynaklı su hasarları, muslukların açık unutulması sonucu oluşabilecek su hasarları,

teminat altındadır.

Boya Badana Teminatı
Sigortalının kiracı olması durumunda, teminat kapsamındaki bir hasar nedeniyle sigortalanan konuta yapılacak boya, badana, cila ve sabit dekorasyon masrafları güvence altındadır.

Yakıt Sızması
Sabit ısıtma tesisatında meydana gelebilecek yakıt sızmalarının sigortalı kıymetlere verebileceği hasarlar teminat altındadır.

Alternatif İkamet Değişikliği Masrafları
Poliçede yer alan risklerin gerçekleşmesi sonucu binanızın oturulamaz hale gelmesi nedeniyle ikametgah değiştirmek zorunda kalırsanız yapacağınız masrafları poliçede yer alan limit ve sürelerle karşılar

Geçici Adres-Nakil
Poliçede belirtilen kıymetler, bakım-onarım maksadıyla geçici olarak konut dışında bulunduruldukları sırada, poliçe kapsamındaki risklere karşı teminat altındadır.

Kira Kaybı
Bu teminat kiralanan mahalde meydana gelebilecek poliçe kapsamına giren bir hasar sonucu, kiracının veya mal sahibinin kira kaybını güvence altına alır.

Yeni Değerinden Ödeme Teminatı
Eviniz ve içindeki eşyalara ait herhangi bir risk gerçekleştiğinde, ödemeleriniz riskin gerçekleştiği günkü yeni değer üzerinden yapılır. Ödemede; eskime aşınma ve kullanımdan doğan herhangi bir kesinti uygulanmaz.

Konut Çokluğu İndirimi
Bina teminatı içeren birden fazla poliçeniz olması durumunda indirimden faydalanabilirsiniz.

Hasarsızlık İndirimi
Hasarsız geçen ilk yılı izleyen birinci yenilemede %15, ikincisinde %20, üçüncüsünde ise %30 oranında indirim uygulanır.

Hasarsızlık İndirim Transferi
Başka bir sigorta şirketinde konut poliçeniz varsa ve son bir yıl içerisinde herhangi bir hasara maruz kalmamışsanız hasarsızlık indiriminden en yüksek oranda yararlanabilirsiniz.

7 Gün 24 Saat "Anadolu Hizmet ve Hasar İşlemleri Hattı"
"0850 7 24 0850" nolu "Anadolu Hizmet ve Hasar İşlemleri Hattı"nı Türkiye'nin her yerinden sabit ve mobil telefonlardan alan kodu çevirmeden 7 gün 24 saat boyunca arayabilirsiniz. Anadolu Hizmet ve Hasar İşlemleri Merkezimiz, Anadolu Hizmet Konut işlemleriniz, hasar ihbarı alma, hasar dosya durumu hakkında bilgi verme ve kasko hasarsızlık belgesi verme işlemleriniz için hizmetinizdedir.

Anadolu Konut Paket Sigorta Poliçesi ile Enflasyondan Tam Koruma
Anadolu Konut Paket Sigortası, talep edilmesi halinde enflasyona karşı korumalı olarak da yaptırılabilir. Bu sayede ev ve içindeki eşyalar, enflasyon nedeni ile meydana gelebilecek değer kaybına karşı, bir yıllık sigorta süresi için istenilen oranda koruma altına alınır.

Anadolu Hizmet Konut Yardımı
Anadolu Hizmet, ev için ihtiyaç duyulan her türlü hizmeti karşılar.

Bu kapsam dahilindeki avantajlı hizmetler şunlardır:

Su/sıhhi tesisat tamiri
Elektrik tesisatı arızalarının tamiri
Çilingir/anahtar işleri
Konutta kalanların kurtarılması
Dış cephe camlarının değişimi
Bir hasar durumunda konut oturulamaz hale geldiğinde veya hırsızlık hasarlarında "Otel Hizmeti"
Bir hasar durumunda konutun güvenliği sağlanıncaya kadar "Güvenlik Şirketi" temini
Evde meydana gelen bir hasar nedeniyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması
Birinci derece aile üyesinin ölümü veya ciddi hastalığı sonrası meydana gelen seyahat masraflarının karşılanması
Sigortalı faturalarının ödenmesi organizasyonu
Doktor veya ambulans gönderilmesi
Uzman hemşire veya refakatçi gönderilmesi
Hastanede yatma durumunda yardım
Tıbbi yardım hizmetleri
Acil mesajların iletilmesi
Hukuki danışmanlık hizmetleri
Profesyonel ev hizmetleri organizasyonu
Bilgi ve organizasyon servisi