Mühendislik Sigortası - KOCAELİ

MÜHENDİSLİK / EN UYGUN POLİÇE

Mühendislik  Sigortası Kocaeli

İnşaat All Risks Sigortası

Doğal afetlerin ve ekonomik krizlerin sıkça yaşandığı ülkemizde çeşitli ölçekteki tüm yatırımların güvence altına alınması oldukça önem taşımaktadır.İnşaat All Risks Sigortası'nın gerekliliği; projenin devamlılığın sağlanması, sermaye, iş gücü ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi konularında ortaya çıkmaktadır.

İnşaat All Risks Sigortası; İnşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra,

Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına...)
Yangın, yıldırım, infilak
Hırsızlık
Şantiye-işletme kazaları
Dikkatsizlik, sabotaj
vb. nedenlerle oluşabilecek risklere karşı projeyi güvence altına alır.

Tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm olanağı sunar.

Montaj All Risks SigortasıGünümüzün hızla gelişen teknolojisi ve insan gereksinimlerinin çeşitlenmesi, sanayicileri fabrikalarını ve tesisleri yenilemeye ve yeni yatırımlar yapmaya yöneltmektedir. Yeni yatırımlar gerçekleştirilirken, olası maddi kayıpların önüne geçebilmek için Montaj All Risks Sigortası bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, montaj faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra,

Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına...)
Yangın, yıldırım, infilak
Hırsızlık
vb. nedenlerle oluşabilecek riskleri de güvence altına alır.

Tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm sunar.

Montaj Sigortası' nı, imalatçı veya satıcı (montaj işlerinden sorumlu ise), montaj işlerini yüklenen firma, monte edilecek ünite veya tesislerin sahibi yaptırabileceği gibi, her üçü de poliçede "sigortalı" olarak belirlenebilir.

Makine Kırılması SigortasıEkonominin temel unsurlarından biri sanayi ise, sanayinin temel unsurlarından birisinin, belki de en önemlisinin makineler olduğu bir gerçektir. Bu nedenle,makinelerin kullanımı kadar korunması ve güvence altına alınması da önemlidir.

Makine Kırılması Sigortası Teminatlar

Makine Kırılması Sigortasının sunduğu güvenceler;

Makine ve tesislerin deneme devresinden sonra,

Normal çalışır halde iken
Aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında
Dururken
ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Makine Kırılması Sigortası ile teminat altına risklerden bazıları şunlardır;

İşletme kazaları
Hatalı tasarımın yol açacağı ziya ve hasarlar
Kısa devre, diğer elektriksel nedenler
Tıkanma, yabancı maddelerin girmesi
Kazanlardaki su eksikliği,
Su çekiçlemesi
Alçak basıncın yol açacağı deformasyonlar
Hatalı kullanım, bilgisizlik ve ihmal
Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar, klozlar ve poliçede yazılı açıklamalar çerçevesinde hüküm ifade eder.

Elektronik Cihaz Sigortasıİşyerinizde bulunan elektronik cihazlar yaşamımızın ayrılmaz bir parçası. Onlar olmadan çalışma hayatı çok zahmetli ve sıkıcı olurdu herhalde. Sırf bu gerçek bile onların korunmasının ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatıyor.

Elektronk Cihaz Teminatları

Elektronik Cihaz Sigortasının sunduğu güvenceler;

Cihazların deneme devresinden sonra,

Normal çalışır halde iken
Aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında
Dururken
ani ve beklenmedik sebeplerden meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Teminat kapsamına giren risklerden bazıları şunlardır:

İşletme personelinin hatalı kullanımı
Hırsızlık
Kısa devre, yüksek voltaj ve diğer elektriksel sebepler
Yangın,yıldırım,infilak
Fırtına, sel su baskını, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii olaylar
Dahili su hasarları
Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar, klozlar ve poliçede yazılı açıklamalar çerçevesinde hüküm ifade eder.